PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY

 

 Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię - prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę. Choroba przenosi się podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania (odpluwania) głośnego śmiechu, mówienia (prątki wydalane są wraz z kropelkami śluzu).

Zakażenie drogą powietrzną jest najczęstszym sposobem zakażenia. Jeden nie leczony chory prątkujący może zakazić w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób. Gruźlica jest chorobą społeczną związaną z warunkami bytowania życia (mieszkanie, odżywianie), pracy i wypoczynku. Przyczyną rozwoju choroby u zakażonego, jest osłabienie sił obronnych organizmu.

Adresatami Programu są osoby dorosłe, znajdujących się u świadczeniodawcy na liście świadczeniobiorców pielęgniarki POZ, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy. Badania powinny wykonać szczególnie osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną  z następujących okoliczności, które mogą się przyczynić do rozwoju choroby :

  • bezrobocie
  • niepełnosprawność
  • obciążenie długotrwałą chorobą
  • obciążenie problemem alkoholowym i/lub narkomanią
  • bezdomność

 Zagrożenie chorobą sprawdzane jest podczas wywiadu z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby, które miały kontakt z chorym na gruźlicę, bądź wobec których istnieją inne przesłanki, mogą zgłosić się do pielęgniarki POZ w naszej Przychodni bez skierowania. W uzasadnionych przypadkach, pacjenci kierowani są do lekarza, który zleca szczegółowe badania.