Nocna i świąteczna opieka zdrowotna


Pacjentom chcącym skorzystać z Nocnej i  Świątecznej Opieki Zdrowotnej zalecamy uprzedni kontakt telefoniczny ze Szpitalem Tucholskim pod nr 519 323 215 lub 52 336 05  559.
LOKALIZACJA - SZPITAL TUCHOLSKI, ul. Nowodworskiego 14-18, Tuchola
wejście główne A i wejście B, poziom: parter

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (dalej NiŚOZ) pacjenci mogą uzyskać pomoc lekarską w przypadkach nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego. Świadczenia te są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania. Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych (w przychodni)
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie

W dni ustawowo wolne od pracy oraz po godzinie 18.00, pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego, a także zabiegi wynikające z konieczności zachowania ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym przychodni lub w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych).

Przy udzielaniu wyżej wymienionych świadczeń nie obowiązuje rejonizacja.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy:   

  • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
  • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
  • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
  • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
  • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
  • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
  • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).


W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty. Wymienione świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku, w godz. między 8-18 przez lekarza rodzinnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.