Poniżej znajdują się druki deklaracji wyboru Świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych