Szanowni Państwo,

 Jesteśmy dumni z tego, iż udało nam się spełnić rygorystyczne warunki NFZ oraz rozszerzyć nasze usługi o opiekę koordynowaną w 3 ścieżkach.

 Opieka koordynowana dotyczy pacjentów chorych przewlekle, leczonych w placówkach POZ.

W ramach opieki koordynowanej lekarze podstawowej opieki zdrowotnej współpracują z lekarzami specjalistami, pielęgniarkami POZ i dietetykiem.  Zajmują się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

 • kardiologii (lek. specjalista kardiologii / lek. specjalista chorób wewnętrznych Sebastian Derdowski),
 • pulmonologii (lek. specjalista chorób płuc Beata Mokwa-Siemionkowicz),
 • diabetologii (lek. specjalista chorób wewnętrznych Izabela Bromberek-Orzoł (w trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii))

Wizyty dietetyczne przeprowadza Dietetyk Marta Welter.

 W najbliższym czasie planujemy rozszerzyć opiekę koordynowaną w zakresie:

 • endokrynologii,
 • nefrologii.

 Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej odbywa się na podstawie opracowania Indywidualnego Planu Opieki Medycznej, który lekarz POZ ustala razem z Pacjentem.

Lekarz pierwszego kontaktu:  przeprowadza wywiad, bada Pacjenta, analizuje wyniki badań diagnostycznych, ocenia aktualny stan zdrowia, ustala indywidualny plan działania .

Nad sprawną realizacją różnorodnych świadczeń zdrowotnych czuwa koordynator, do którego zadań należy m.  in.:

 • ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych,
 • przekazywanie informacji o kolejnych etapach terapii,
 • dbanie o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

 Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dzięki opiece koordynowanej  poprawią jakość opieki i dostępność do świadczeń zdrowotnych, m. in.:

 rozszerzają listę badań diagnostycznych, które może zlecić lekarza POZ (w tym: pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG, EKG wysiłkowe, Holter EKG (24, 48, 72 godz.), USG Doppler naczyń kończyn dolnych, ECHO serca). Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.

 • umożliwią szybszy dostęp do opieki specjalistycznej – zawarliśmy umowy z lekarzami z wybranych specjalizacji oraz podmiotami leczniczymi, które będą z nami współpracowały w wybranym zakresie. Lekarz POZ może zlecić Pacjentowi (w sytuacji medycznie uzasadnionej) konsultacje z dietetykiem (przy rozpoznaniu np. cukrzycy) oraz konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii.
 • pozwolą podjąć działania edukacyjne – Pacjent dowie się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce
 • aktywizują pacjenta – Pacjent będzie mógł podjąć działania zgodnie z ustalonym planem.  

 Poszerzenie katalogu badań w POZ skraca czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwala na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia.

Nowym rozwiązaniem, jest możliwość konsultowania stanu zdrowia pacjenta przez lekarza POZ z lekarzem specjalistą. Konsultacje lekarskie są prowadzone również zdalnie.

Bezpośrednie omówienie wyników badań pacjenta i dalszego przebiegu leczenia między lekarzami, wpływa na większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo Pacjenta.

 Co zyskuje pacjent?

 • Wygodę - więcej wizyt, badań i konsultacji w jednym miejscu.
 • Czas - wizyty, badania i konsultacje umawia dla Pacjenta koordynator.
 • Bezpieczeństwo - koordynator czuwa nad sprawną realizacją planu leczenia Pacjenta.
 • Dostępność - szerszy zakres badań diagnostycznych i dostęp do specjalistów.
 • Wiedzę - porady dietetyczne i edukacyjne z zakresu profilaktyki i choroby Pacjenta.

 Mamy nadzieję, iż również do realizacji pozostałych ścieżek opieki koordynowanej uda nam się pozyskać specjalistów i spełnić wymogi NFZ.

Liczymy na to, iż nasze starania wpłyną pozytywnie na jakość świadczonej opieki zdrowotnej oraz znajdą odzwierciedlenie w Państwa satysfakcji.