Odnów swoją receptę

 

Przedłużanie recept realizowane jest dla osób przewlekle chorych tj. stale przyjmujących leki w SP ZOZ w Cekcynie.

Kody do recept wysyłane są drogą SMS na numer telefonu podany w przychodni w ciągu 1-7 dni roboczych.


(*) - pola wymagane

 

Proszę podać imię
Proszę podać nazwisko
Proszę podać dwie ostatnie cyfry numeru PESEL
Właściwe zaznaczyć
Proszę podać nazwę leku
Proszę podać przyjmowaną dawkę leku
Proszę podać dawkowanie leku
Proszę podać ilość opakowań
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Nie zaznaczono oświadczenia

Oświadczam, że powyższe leki są przyjmowane na stałe z powodu schorzeń przewlekłych. Mój stan zdrowia jest stabilny, w razie pogorszenia stanu zdrowia skontaktuję się z lekarzem.

Nie wyrażono zgody na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Cekcynie, moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu dla potrzeb wystawienia recepty (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
Klauzula przetwarzania danych osobowych